PL


KOMITET NAUKOWY      PATRONAT HONOROWY    PRELEGENCI    WYSTAWA   PROGRAM SYMPOZJUM

 

Europejskie Sympozjum i Wystawa, Procesy: od teorii idei do realizacji formy.

>> Wszystko co rzeczywiste napotyka opór dzięki któremu myśl nie znika z szybkością światła ale miesza się z materią i czasem na chwilę działania >>

PAŁAC LUBOSTROŃ

22.07. – 26.07.2019

ORGANIZATORZY: INSTYTUCJA KULTURY PAŁAC LUBOSTROŃ >> KOMISJA URBANISTYKI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY O/ PAN W POZNANIU >> POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, KATEDRA RYSUNKU, MALARSTWA, RZEŹBY I SZTUK WIZUALNYCH.

 

__________________________________________________________________

Agregatorium może być istotnym czynnikiem w kulturotwórczych i eksperckich spotkaniach. Założeniem sympozjum jest poszukiwanie nowego spiritus movens, kryteriów i powodów dla planowania, projektowania i tworzenia artefaktów, przestrzeni i miejsc przez analizę zjawisk, które były wielokrotnie badane i wartościowane. Kryterium nadrzędnym może być rola miejsca, które generuje lokalny kod, przez który może następować proces humanizacji uwidoczniony w sztuce, spontanicznym działaniu i otwarciu na potencjalnego odbiorcę i interakcję.

Program wystawienniczy Agregatorium zakłada prezentację postaw artystycznych w zakresie architektury, dizajnu, sztuk wizualnych, urbanistyki i interdyscyplinarnych działań w zakresie kształtowania krajobrazu i szeroko pojętej edukacji.

Priorytetem programowym sympozjum i wystawy może być zbliżenie podczas wspólnych ekspozycji dzieł i dokonań, osobowości znanych architektów, artystów i projektantów, jak również postaw młodych twórców.

Ideowa i wizualna konfrontacja może być atrakcyjna dla odbiorcy, przyczynkiem do dyskusji i spotkań, zarówno teoretyków, twórców, architektów, urbanistów, jak również zaangażowanej publiczności.

W Europejskim Agregatorium możemy mieć do czynienia z procesami poznawczymi wynikającymi z zasady synergii i wartości.

PLENER: 22.07.-26.2019,

SYMPOZJUM; 25.07.2019

OTWARCIE WYSTAWY; POPLENEROWEJ I PROGRAMOWEJ 26.07.2019  

/A R C H I T E K T U R A / D E S I G N / N A U K A / T E O R I A / T E C H N O L O G I A / S Z T U K I P I Ę K N E